NABÍZÍM


S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

 • Akutní bolesti hlavy od krční páteře 
 • Akutní bolesti zad, kloubů, končetin 
 • Chronické potíže pohybového systému (bolesti svalů a kloubů) 
 • Vadné držení těla, skoliózy, svalové dysbalance 
 • Artrózy velkých a malých kloubů
 • Poúrazové stavy (urychlení rekonvalescence, prevence komplikací) 
 • Stavy před a po operačních výkonech (artroskopie, náhrady kloubů atd.)
 • ÚLEVU OD BOLESTÍ  A CVIČENÍ K OBNOVĚ POHYBLIVOSTI PO PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ Covid ( již negativní test ! )  

Používané metody

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Měkké a mobilizační techniky páteře a kloubů k uvolnění kloubních blokád a k ošetření měkkých tkání (fascie, svaly...)  

SENZOMOTORIKA

Aktivní senzomotorické cvičení na podkladě fyzioterapeutických metod vycházejících z posturální ontogeneze (Aktivace hlubokého stabilizačního systému, metoda aktivní segmentální centrace, cvičení s pomůckami - overball, fit-ball, theraband, balanční plochy).

KINESIOTAPING

Tejpovací techniku lze úspěšně zkombinovat s jinými terapeutickými metodami a tím urychlit postup léčby

CVIČENÍ NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ - SM SYSTÉM

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.


Prodej rehabilitačních pomůcek za velmi výhodnou cenu • balanční podložka 
 • stimulační míček (ježek)
 • pěnové masážní míčky 
 • ... a mnoho dalšího 😁