NABÍZÍM

Blokád

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

 • Akutní bolesti hlavy od krční páteře 
 • Akutní bolesti zad, kloubů, končetin 
 • Chronické potíže pohybového systému (bolesti svalů a kloubů) 
 • Vadné držení těla, skoliózy, svalové dysbalance, ploché nohy, (i déletrvající bolest v oblasti přednoží a lýtek)
 • Artrózy velkých a malých kloubů
 • Poúrazové stavy (urychlení rekonvalescence, prevence komplikací) 
 • Stavy před a po operačních výkonech (artroskopie, náhrady kloubů, operace šlach, menisků,...)
 •  Blokády žeber (projevující se bolestí v mezižebří aj.)
 • Syndrom karpálního tunelu,  tenisový, golfový loket, ...
 • A mnoho dalšího :)

Vstupní vyšetření, první  návštěva

Před zahájením cílené terapie je zapotřebí Váš pohybový aparát komplexně vyšetřit. I drobné odchylky nebo dysfunkce zdánlivě nesouvisející s aktuálním stavem se mohou často podílet nebo přímo zapříčiňovat Vaše obtíže.

Vyšetření zahajuji  anamnézou, tj. cíleným rozhovorem o charakteru aktuálních obtíží a faktorech, jež by se na jejich vzniku, rozvoji či udržování mohly podílet.
(Příčina obtíží bývá často značně vzdálena od  místa kde se nyní  obtíže projevují. :) 

Např:

 • Jaké jsou Vaše obtíže? Bolest ostrá/tupá/bodavá/plošná/pálení/brnění/mravenčení/snížení citlivosti/úbytek síly/omezení hybnosti? Při jaké konkrétní činnosti je pociťujete? Vnímáte obtíže i v klidu, budí Vás při spánku? Kdy se objevily příznaky poprvé? Jak se Váš stav od té doby vyvíjel? Co vedlo k jeho zhoršení či zlepšení? Absolvovali jste již nějaká vyšetření či terapii? Pokud ano, s jakým výsledkem?
 • Prodělal/a jste v minulosti nějaký úraz/operaci/vážnější chorobu (vč. onkologických onemocnění)? Absolvujete nyní nějakou léčbu? Užíváte nějaké léky? Byla jste těhotná? Jak těhotenství probíhalo? Jak proběhl porod?
 • Jaké je Vaše zaměstnání, resp. pracovní pozice, ve smyslu sed/stoj/práce s PC/jízda v autě...? Jaké jsou Vaše volnočasové aktivity? Sportujete nebo jste sportovali v minulosti/v dětství? Jaký sport, jako dlouho, jak často?

Na základě těchto informací přistupuji k systematickému vyšetření pohybového aparátu. Pomocí aspekce a fyzioterapeutických speciálních testů stanovím fyzioterapeutickou diagnózu a mohu zahájit cílenou terapii a tak efektivně řešit Vaše potíže. 


Používané metody

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Měkké a mobilizační techniky páteře a kloubů k uvolnění kloubních blokád a k ošetření měkkých tkání (fascie, svaly...)  

SENZOMOTORIKA

Aktivní senzomotorické cvičení na podkladě fyzioterapeutických metod vycházejících z posturální ontogeneze (Aktivace hlubokého stabilizačního systému, metoda aktivní segmentální centrace, cvičení s pomůckami - overball, fit-ball, theraband, balanční plochy).

KINESIOTAPING

Tejpovací techniku lze úspěšně zkombinovat s jinými terapeutickými metodami a tím urychlit postup léčby

CVIČENÍ NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ - SM SYSTÉM

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.


Prodej rehabilitačních pomůcek za velmi výhodnou cenu • balanční podložka 
 • stimulační míček (ježek)
 • pěnové masážní míčky 
 • ... a mnoho dalšího 😁